Binnenkort op de Nederlandse en Belgische markt: 

Een Schone Dood

Genre: Literaire thrilller (93.500 woorden), oorspronkelijk verschenen in het Engels onder de titel “A Clean Death” (2017, verkrijgbaar bij Amazon.com), vertaald naar het Nederlands door de auteur en professioneel gecorrigeerd.

In het kort: Een Schone Dood is het verhaal over drie zeer verschillende mensen die elkaar, door het noodlot gedreven, tegenkomen in de jungle van een fictief tropisch land. Olivier is een jonge bankbeambte uit Hilversum die op zoek is naar de moordenaar van zijn vader Johan, die als ontwikkelingswerker bezig was met een ontwapeningsprogramma bedoeld om Kolonel Kerstmis, de leider van een gewapende rebellenbende die zich in het bos verschuilt, onschadelijk te maken. En dan is er nog Davey uit Tennessee, een werkloze wapenfanaat die een wereldwijde samenzwering ziet in Johans ontwapeningsprogramma. Davey wordt in de kroeg uitgedaagd om de ontwapening van Kerstmis te stoppen. Alle drie verliezen ze iets belangrijks in de loop van hun avonturen, ontmoetingen en gewetensworstelingen: illusie, overtuiging of het leven zelf.

Thema: Hoe goede bedoelingen tot rampzalige gevolgen kunnen leiden.

Doelgroep: Lezers met belangstelling voor literaire thrillers, morele dilemma’s, en internationale vraagstukken. Het verhaal over hoe internationale organisaties en ontwikkelingswerkers omgaan met door en door slechte rebellen is niet eerder in romanvorm verteld.

Auteur: Adriaan Verheul (1957) studeerde in Leiden en heeft gewerkt als docent volkenrecht bij de Koninklijke Marine, bij de Verenigde Naties als beleidsmedewerker, eerst mensenrechten, later voornamelijk vredesoperaties, als demobilisatiespecialist bij de Wereldbank, en ook een tijdje als onafhankelijk adviseur voor internationale vraagstukken. Zijn werk bracht hem naar ramp- en conflictgebieden op vier continenten. Hij had de leiding over projecten voor de ontwapening en demobilisatie van soldaten en rebellen na een burgeroorlog, vooral in Centraal Afrika en Sudan. Hij woont in de Verenigde Staten en reist regelmatig naar Nederland.

A Clean Death/Een Schone Dood is zijn eerste roman. Momenteel werkt hij aan een tweede roman in het Engels. Eerder vertaalde hij de roman ‘Olifantenpolo: opkomst en ondergang van een hotel in Nepal’ door Cas de Stoppelaar (2005) naar het Engels. De Engelse titel luidt: ‘Elephant Polo: the rise and fall of a hotel in Nepal’ (2007).